Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
30 september 2020
IVO - tvångsvård – information LPT/LRV
Vid en tillsyn av rättspsykiatrisk verksamhet fann IVO vissa brister vad gäller information om patienternas rättigheter. IVO redogjorde för flera åtgärder för att uppfylla verksamhetens skyldighet, bl a patientpärmar, avdelningsspecifika informationsfoldrar, patientforum, information om patientnämnd med kontaktuppgifter samt hur personal kan vara behjälpliga med att plocka fram och skriva ut information från internet.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Chefsöverläkarens upplysningsskyldighet till patient för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum