Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
21 oktober 2020
Kammarrätt - ej arbetsskada – psykisk ohälsa orsakade kronisk smärta
Av ett läkarutlåtande framkom att en snickares psykiska ohälsa hade spelat en stor roll vid utvecklingen av den kroniska smärta som orsakade nedsättningen av arbetsförmågan. Kammarrätten fann att det inte förelåg ett tillräckligt starkt samband mellan arbetshindrande sjukdomsbesvär och arbetet för att ge rätt till arbetsskadelivränta.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Arbetsskada - psykisk och psykosomatisk sjukdom för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum