Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
9 oktober 2020
Kammarrätt - covid-19 – sekretess för vissa uppgifter i en krisplan
En journalists begäran att få en vårdgivares epidemiplan utlämnad beviljades endast delvis. Sjukhuset lämnade bl a ut uppgifter om de olika funktioner som hade tillskapats med anledning av pandemin, men inte uppgifter om hur funktionerna hade resurssatts. Kammarrätten instämde i sjukhusets bedömning att sjukhusets möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser skulle motverkas om de begärda uppgifterna röjdes.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Sekretess i vården för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum