Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
9 oktober 2020
Kammarrätt - kända uppgifter om avliden utlämnade
Vid en begäran om att en avliden förälders sjukjournal skulle lämnas ut maskerade vårdgivaren uppgifter som kunde kränka den avlidnes frid och vara till men för närstående till den avlidne. Maskeringarna motiverades av en pågående arvstvist mellan den avlidnes efterlevande. Kammarrätten konstaterade att de maskerade uppgifter som endast bekräftade sådant som redan var känt kunde lämnas ut till sökanden eftersom denne hade haft en god inblick i förälderns förhållanden. De maskerade uppgifter som inte avsåg den avlidne själv utan andra anhöriga än den sökande skulle dock förbli sekretessbelagda.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avlidna - sekretess för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum