Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
26 augusti 2020
IVO - utskrivning – bristfällig patientinformation och slutanteckning
Skriftlig patientinformation som överlämnades vid utskrivning ansågs bristfällig eftersom den saknade information om patientens infektion med resistenta bakterier, akut njursvikt och genomgången dialysbehandling. Läkaren som skrev utskrivningsinformationen till patienten hade inte tidigare träffat patienten och upplevde efter ett kort fysiskt möte att patienten redan var välinformerad. Kopian av epikris till patientens vårdcentral ansågs också vara bristfällig och försvårade planeringen av uppföljning och kontroll av patienten i öppenvården

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Journal - innehåll för länk till beslutsdokumentet.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum