Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
24 september 2020
Kammarrätt - sjukersättning – arbete krävde för stora anpassningar
Trots att Arbetsförmedlingen hade bedömt att inga arbetsmarknadspolitiska insatser var aktuella avslog Försäkringskassan och förvaltningsrätten hennes ansökan om sjukersättning med hänvisning till att den försäkrades symptom var vanligt förekommande hos den arbetande befolkningen, och inte tillräckligt graderade, konkreta och tydliga. Kammarrätten beviljade den försäkrade hel sjukersättning och menade att de anpassningar som krävdes var för omfattande för arbetsgivare.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Sjukersättning - läkarutlåtande för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum