Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
20 augusti 2020
IVO - bristfällig avskiljning – rekvisit inte uppfyllda
En tvångsvårdad patients hälsotillstånd hade försämrats då hans antipsykotiska medicin trappades ner. Patienten hade rösthallucinationer, kände sig hotad och vågade inte gå ut på avdelningen för att äta. I samband med en matvägran beslutades om avskiljning som sedan pågick i mer än åtta timmar. De paranoida föreställningarna om de medintagna och befallande rösthallucinationer ansågs utgöra en förhöjd risk för våld som allvarligt försvårade de medintagnas vård. Av journalen framgick att patienten vid uppföljande bedömningar var angelägen om att få stanna kvar i avskildhet och att risken för våldshandlingar misstänktes öka markant om patienten skulle tvingas att vistas med de andra intagna. Som ett synnerligt skäl för beslutet om att förlänga avskiljandet angavs att avskiljande inte förväntades kunna avslutas förrän patientens tillstånd hade stabiliserats, vilket beräknades ta längre tid än åtta timmar. IVO konstaterar att det i journalen inte framkom att patienten vid tidpunkten för beslutet uppvisade något aggressivt eller störande beteende. Enligt IVO var det formella beslutet om ett avskiljande mer än åtta timmar bristfälligt eftersom lagens rekvisit inte var uppfyllda

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum