Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
3 september 2020
JO - LVM/tvångsvård – felaktigt avskiljande
JO kritiserade Statens institutionsstyrelse (SiS) för att de genom sina rutiner instruerade LVM-hem och särskilda ungdomshem tillämpa bestämmelsen om vård i enskildhet för att stoppa smittspridning av covid-19. Enligt rutinerna skulle i en hastigt uppkommen situation beslut om en sådan tvångsåtgärd kunna fattas för en intagen som var befarat eller bekräftat smittad av covid-19 för att skydda andra intagna från smitta. JO konstaterade att en utgångspunkt för tillämpning av bestämmelsen är att tvångsåtgärden svarar mot ett väl definierat vårdbehov hos den enskilde och att den inte kan tillgripas för att hantera en akut situation

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum