Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
4 september 2020
IVO - journal – förskrivning av narkotikaklassade läkemedel
IVO påpekade brister i en läkares journal vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel. IVO konstaterade att en patient bör få en aktuell bedömning av sitt hälsotillstånd vid varje läkarbesök. Om läget är detsamma som vid ett tidigare förskrivningstillfälle ska detta framgå i journalen, antingen genom en hänvisning till tidigare journalanteckning eller med en ny journalanteckning som innehåller aktuell information. Om en förskrivning inte är korrekt dokumenterad finns en risk att flera behandlare skriver ut narkotiska läkemedel samtidigt.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Receptskrivningsregler - särskilda läkemedel för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum