Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
8 september 2020
IVO - sekretess för uppgift om modern i barnets journal
I en pågående vårdnadsprocess hade fadern begärt att få samtliga handlingar i sonens patientjournal utlämnade i omaskerat skick för att kunna tillvarata sina intressen och för att kunna avhjälpa brister i omsorgen om sonen. Kammarrätten konstaterade att det i sonens patientjournal fanns uppgifter och utsagor som var hänförliga till moderns hälsotillstånd och personliga förhållanden vilka fadern inte hade någon rätt att ta del av (Kammarrätten Stockholm 2020-09-08 mål nr 3450-20).

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Sekretess i vården för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum