Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
17 september 2020
IVO - covid-19 – lex Maria-anmälan höll måttet
En lex Maria-anmälan från ett sjukhus redogjorde för flera allvarliga händelser med patienter som blivit smittade av covid-19 på en vårdavdelning. Enligt IVO var slutsatserna i vårdgivarens utredning rimliga och adekvata och visade att de genom sin anmälan levt upp till lagstiftarens intentioner om att identifiera, utreda och åtgärda brister.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Lex Maria för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum