Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
21 september 2020
HFD - covid-19 - ingen sekretess för provsvar på fängelser
En person begärde uppgifter om på vilka anstalter inom Kriminalvården det förekom positiva provsvar för covid-19. Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till sekretess och att ett röjande skulle kunna skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet. Enligt HFD kunde uppgifterna lämnas ut eftersom de inte kunde kan antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet om de röjdes.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Sekretess i vården för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum