Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
21 augusti 2020
IVO - utskrivning trots uttalad suicidavsikt
En patient hade i direkt anslutning till utskrivning gjort ett allvarligt suicidförsök. Under vårdtiden hade patienten utretts och fått en diagnos om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. IVO menade att handläggningen i samband med utskrivningen var bristfällig avseende bl a bedömningen av patientens suicidrisk. IVO bedömde att den utskrivande läkaren hade brustit i sitt ansvar att försäkra sig om att ha ett väl grundat underlag för att avskriva tvångsvården och därtill utan en adekvat fortsatt planering för patienten.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum