Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
28 september 2020
Kammarrätt - ​könsbyte – egen insats ersatte inte nödvändig utredningstid
En enskild som diagnostiserats för könsdysfori hade under några år självmedicinerat för att påskynda processen för könsbyte, bl a genom att utomlands påbörjade en hormonbehandling och utföra plastikkirurgiska ingrepp. När patienten ansökte om tillstånd att ta bort sina könskörtlar avslog Socialstyrelsen ansökan med hänvisning till den korta utredningstiden. Kammarrätten fastställde Socialstyrelsens beslut med motiveringen att en patients egna insatser för ett könsbyte inte kan ersätta den tid som krävs för medicinsk och psykiatrisk utredning. Av utredningen framgick att befintliga läkarutlåtanden inte utgjorde något fullgott bedömningsunderlag. De svenska utredarna hade bara träffat patienten var sin gång och den utländska läkaren hade bara kommunicerat med patienten digitalt.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Rättsliga rådet för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum