Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
1 oktober 2020
Kammarrätt - vapen – ingen anledning ifrågasätta läkarintyg
Med anledning av en anmälan hade polismyndigheten återkallat en vapenlicens. Av läkarintyg framgick att vapeninnehavaren hade varit inlagd för avgiftning och abstinensbehandling, hade en bristande sjukdomsinsikt och att det inte gick att utesluta suicidrisk. Kammarrätten fann ingen anledning att ifrågasätta läkarens uppgifter och konstaterade att mannen av mediciniska skäl var olämplig att inneha vapen.
 

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Vapen - anmälan för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum