Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
9 juni 2020
IVO - läkemedelsförskrivning endast med uppgift om diagnos
Vid en granskning fann IVO att en läkares samtliga granskande patientjournaler uppvisade brister, bl a förekom endast anteckningar om diagnos i samband med förskrivning av läkemedel. Enligt IVO var det en stor patientsäkerhetsrisk att det saknades uppgifter som krävdes enligt patientdatalagen och att viktig information därför kunde förbises. Det gick inte att följa patientens behandling och den förskrivning som gjorts eftersom läkaren vid ett flertal tillfällen inte hade dokumenterat om han hade haft samtal eller besök med patienten, vad han gjort eller vad han planerade.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Journal - innehåll för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum