Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
25 juni 2020
IVO - utlämnande av uppgift till närstående utan samtycke
En legitimerad hälso- och sjukvårdskurator kritiserades för att ha kontaktat en patients moder utan att ha inhämtat patienten samtycke och försäkrat sig om att hon fick kontaktas. IVO konstaterade att en uppgift om telefonnummer till en närstående i en patientjournal inte innebär att patienten har samtyckt till att vårdgivaren utlämnar hemliga uppgifter till den närstående

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Närstående - sekretess för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum