Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
29 juni 2020
IVO - LPT – kritik för läkemedelsbehandling med tvång
Efter intagning för psykiatrisk tvångsvård fick en psykotisk patient som motsatte sig behandling läkemedelsinjektioner med tvång, bl a ett neuroleptika med förlängd effekt. Dagen därpå ordinerade en läkare ytterligare två neuroleptika, varav ett i depåform. IVO noterade att Läkemedelsverket rekommenderade återhållsamhet med att sätta in neuroleptika i samband med nyinsjuknande. IVO riktade kritik mot läkemedelsbehandlingen, dels för att patienten samtidigt behandlades med flera antipsykotiska läkemedel, dels för att neuroleptikan gavs i det akuta vårdförloppet i långtidsverkande depåform

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Tvångsbehandling - LPT för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum