Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
10 augusti 2020
IVO - vårdgarantin - försenad behandling vid otydlig remiss
En patient sökte vård för en utväxt på en hälsena och remitterades till en kirurgklinik för borttagning av hudförändringen, vilket skedde nästan åtta månader senare då det visade sig att det rörde sig om skivepitelcancer. Enligt IVO var det en brist att remissen saknade uppgifter om hudförändringens storlek, form, färg och konsistens samt tillväxthastighet. Kirurgkliniken hade, med anledning av de knappa uppgifterna, inte prioriterat patienten tidsmässigt och meddelat denne att vårdgarantin inte skulle upprätthållas. Enligt IVO var det även en brist att kirurgkliniken varken hade tagit kontakt med den remitterande enheten för förtydligande/ komplettering eller erbjudit patienten behandling hos annan vårdgivare

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Remiss för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum