Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
11 augusti 2020
IVO - återkommande kritik var inte oskicklighet
I en anmälan av en kirurg framkom att en patient med en avancerad tumörsjukdom hade utsatts för en alltför omfattande akut operation. IVO delade anmälarens bedömning och fann att läkaren förtjänade kritik för den preoperativa handläggningen i det aktuella fallet och noterade att läkaren hade fått kritik från IVO i tre tidigare fall. IVO konstaterade att bristerna i yrkesutövningen var allvarliga men att de sammantaget inte kunde antas utgöra grov oskicklighet i patientsäkerhetslagens mening. IVO beaktade att händelserna skett under en period av flera år och inte avsett återkommande brister av samma slag. Sedan anmälan gjordes hade läkaren också följts upp utan anmärkning.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Återkallelse av legitimation för länk till beslutsdokumentet.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum