Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
18 juni 2020
Kammarrätt - ÖRV-vård krävde bosocialt stödkontrakt
En kommun nekade en patient boende i samband med dennes övergång från sluten till öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV). Tillfälligt stöd och träningsboende ansågs inte utgöra en tillräckligt långsiktigt lösning för att möjliggöra en övergång till ÖRV. Kommunen ålades att ordna ett bosocialt stödkontrakt åt sökanden.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet ÖPT - villkor för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum