Hem
Om JURIS
Socialtjänstens Juridik
Allmänmedicinens Juridik
Psykiatrins Juridik
Specialistsjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
Processverktyget
Regel
Rutin
Process
Kontakt
 

 
2017 ÅRS UPPLAGOR NU FÖR LEVERANS


NY HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAG. NYA JOURNALREGLER. NYA REGLER OM POLISHANDRÄCKNING
NY PRAXIS FRÅN HFD, KAMMARRÄTTER, JO OCH IVO
 

 Mer info
 Beställ


 Mer info
 Beställ

 
 Mer info
 Beställ

 
 Mer info
 Beställ

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum