1 juli 2022
HD - ej beviljad god man trots sjukdomsbild med depression
En kvotflykting hade ansökt om god man för hjälp med bl a myndighetskontakter gällande yngste sonens funktionsnedsättningar. Av läkarintyg framgick att flyktingen led av psykisk ohälsa och en depression som uppgavs vara svårbedömd. HD framhöll att det inte rådde någon tvekan om att sökanden behövde hjälp och att en uppenbar anledning var stora språksvårigheter och en oförmåga att skriva eller läsa, både på det egna modersmålet och svenska. HD konstaterade att omständigheter av detta slag inte i sig kunde ligga till grund för ett beslut att anordna godmanskap. Bedömningen måste istället komma an på den medicinska utredningen.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet God man för länk till beslutsdokumentet