2 maj 2022
IVO - otillräcklig kontroll av obehöriga inloggningar
IVO fann att en vårdgivares kontroll av obehöriga inloggningar varit bristfällig eftersom personal vid en mängd tillfällen under en längre tid obehörigen tagit del av en patientjournal. Vårdgivaren tillämpade en automatiserad logganalys för att kontrollera obehöriga journalintrång som månadsvis hämtade uppgifter om slumpvis utvalda användares journalöppningar.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Inre sekretess för länk till beslutsdokumentet