3 mars 2022
IVO - psykiatrisk bakjour fick polis att inte åka på suicidlarm
Den psykiatriska bakjouren meddelade polisen att det inte var nödvändigt åka på ett larm om suicidhot. Detta var inte förenligt med god och säker vård.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Polis-kriminalvård - handräckning (LPT/LRV) för länk till beslutsdokumentet