28 april 2022
JO - ingen kritik för vaccination efter mognadsbedömning
Vid vaccination av ungdomar 15-17 år mot covid-19 hade JO inga synpunkter på en regions val att göra mognadsbedömningar i enskilda fall istället för att kräva vårdnadshavares samtycke.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Barn - samråd och samtycke till sjukvård för länk till beslutsdokumentet