29 april 2022
JO - kriminalvården kritiseras för utebliven psykiatrisk vård
Det var en brist att en rättspsykiatrisk klinik inte hade antecknat i journalen att en patient hade haft avvikande åsikter om beskrivna händelseförlopp i fjorton journalanteckningar under loppet av ett år.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Journal - patient anser oriktig uppgift för länk till beslutsdokumentet