27 oktober 2020
JO – intyg för sjukpenning användes i annat ärende
 Försäkringskassan kritiserades för att i ärendet ha hämtat in ett läkarutlåtande, som den försäkrade hade lämnat in i ett annat ärende, utan att den försäkrade underrättades om att det utlåtandet kunde komma att läggas till grund för myndighetens bedömning i det aktuella ärendet.
 
Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Intyg – allmänt för länk till avgörandet.