20 oktober 2020
Kammarrätt - nekad färdtjänst p g a bristfälligt läkarutlåtande
En sökande som nekats färdtjänsttillstånd hade inkommit med ett läkarutlåtande för att styrka att hälsoproblematiken med yrsel och fallolyckor hade försämrats. Mot bakgrund av att läkarutlåtandet var för kortfattat och inte närmare redogjorde för sökandens förflyttningssvårigheter eller varaktigheten i dennes försämrade hälsotillstånd avslog kammarrätten överklagandet.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Färdtjänst - intyg för länk till beslutsdokumentet.