24 augusti 2020
IVO - dålig information om risker inför operation
En patient hade kvar en viss skelning och dubbelseende efter en skelningsoperation som kvarstod även en ny operation. Enligt IVOs föredragande expert var ett övergående dubbelseende ovanligt men kunde förekomma även efter en operation som hade genomförts på ett adekvat sätt och utan komplikationer. IVO konstaterade att patienten borde före ingreppet ha informerats både muntligt och skriftligt om risken för dubbelseende och reoperation.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Patient - information för länk till beslutsdokumentet.