Om JURIS
JURIS AB bildades år 2002.

Psykiatrins Juridik utkom första gången 2004. Under 2005 utkom årsböckerna Allmänmedicinens Juridik och Specialistsjukvårdens Juridik. Socialtjänstens Juridik lanserades i sin första upplaga i feb 2012.

Det webbaserade informationssystemet JURIS ONLINE lanserades 2006. Tilläggstjänsten JURIS LOKAL RUTIN lanserades under 2007 och arbete med lokala rutiner, med JURIS ONLINE som bas pågår sedan dess. Den nya tjänsten för rutiner och processer, JURIS PROCESSVERKTYG, lanserades under 2016.

Kontaktperson: Patric Hamilton (08-630 00 40)           


Soliditet AB