Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
7 september 2020
IVO - rutiner för passerkort möjliggjorde rymning
Enligt vårdgivarens rutiner bar personalen på en vårdavdelning för psykiatrisk tvångsvård sina passerkort med tjänste-ID hängande i skjortan och väl synliga så att patienter, personal och ordningsvakter skulle veta att de var behöriga att vistas i lokalerna. IVO menade att rutinen medförde att det var enkelt att rycka åt sig ett passerkort för att sedan rymma och att patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården därmed inte var tillgodosedda. IVO konstaterade att intresset av att kunna identifiera anställda i lokalerna hade kunnat tillgodoses med säkrare rutiner för passerkorten, t ex med lås som kräver personlig kod.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Tvångsvård - säkerhet för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum