Hem
Om boken
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Till juris.se
Kontakt2018 års upplaga - utkommen

                        
Socialtjänstens Juridik är utformad för att du snabbt och enkelt ska hitta den information du söker - på ett språk som inte kräver juridiska förkunskaper. Utgångspunkten är din frågeställning, inte en samling av lagtexter. Mer om innehållet


NYHETER 2018 bl a

– Kommunalt betalningsansvar: ny lagstiftning i kraft 1 jan 2018, samverkan vid utskrivning från den slutna vården, socialtjänstens ansvar, betalningstider, inskrivnings- och utskrivningsmeddelande, fast vårdkontakt mm (4 nya uppslagsord)

– Socialnämndernas utökade ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk, särskilt bland barn och unga

– Ny lag om meddelarskydd i offentligt finansierade privata verksamheter

– Stärkt skydd för privata uppgifter om anställda

– Barnombudsmannens skyldighet att anmäla till socialnämnden om myndigheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa

– Förändringar av etableringsinsatser för nyanlända

– Ny kommunallag, bl a nya regler om delegation till presidium och förenklingar som gäller anmälan av delegationsbeslut, uppdatering av källhänvisning i 25 uppslagsord.

– Ny hälso- och sjukvårdslag

Ny praxis:
Utökad med 175 avgöranden och beslut från domstolar och tillsynsmyndigheter, främst HFD, kammarätterna, JO och IVO. Särskilt kan nämnas ny praxis kring personlig assistans och den statliga assistansersättningen, barns uppgifter i bl a LVU-mål samt beaktande av redan förbrukade medel vid ekonomiskt bistånd

 


 

Om 2012 års upplaga:
”Sammanfattningsvis är boken lättläst. Den är lätt att söka i, då den är uppbyggd på sökord. Det underlättar att kunna söka på ett visst ord, utan att behöva veta vilken lag det primärt gäller. Det är mycket bra att det finns hänvisning till källor, där man kan söka vidare i berörd lagstiftning. Vi tror också att boken kommer att bli mycket uppskattad bland landets socialarbetare, att få en slags uppslagsbok med socialtjänstens juridik.”

Mona Eriksson
Enhetschef barn-och familjeenheten
Socialförvaltningen, Bodens kommun
        

Priser Socialtjänstens Juridik 2018

Abonnemangspris 790 kr.
(exkl 6 % moms och frakt).  

Priset för enbart boken 940 kr. (997 kr inkl 6 % moms).
                        
            

Finns i lager.    Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum