Hem
Om boken
Exempel
Alla uppslagsord
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Till juris.se
Kontakt
Lätt att hitta i - lätt att använda
Socialtjänstens Juridik är utformad för att du snabbt och enkelt ska hitta den information du söker - på ett språk som inte kräver juridiska förkunskaper. Utgångspunkten är din frågeställning, inte en samling av lagtexter.

-   Socialtjänstens Juridik ger vägledning för att kunna handla och besluta i enlighet med det omfattande juridiska regelverket.
- Ofta svårgenomträngliga lagar och författningar har översatts till över 600 lättbegripliga uppslagsord.
- Det inledande alfabetiska sökregistret gör att du snabbt hittar rätt uppslagsord.
- På över 1.000 sidor behandlas de flesta juridiska och formella frågeställningar som är aktuella inom socialtjänsten.

Socialtjänstens Juridik ger dig bland annat svar på frågor såsom:
  Vad innebär barnets bästa? 
  Vad innebär social indikation enligt LVM? 
  Vilka beslut kan socialnämnd delegera till tjänsteman?
  Vad innebär påtaglig risk enligt LVU? 
 Mer om innehållet

 

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum