Hem
Om boken
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Till juris.se
Kontakt
Omdömen från referensgruppen om provupplagan av Socialtjänstens Juridik

”Det här är en bok som verkligen saknats inom socialtjänsten.”
Sven Teglund

Verksamhetsutv, socförv
Luleå kommun"Lättöverskådlig sammanställning av regelverk med bra kommentar (lättillgängliga). Enkel uppslagsbok som kan fungera utmärkt för nyanställda inom exempelvis kommunal socialtjänst, politiker i socialnämnd etc. Som uppslagsbok kan den även nyttjas av samverkanspartners inom ex polis, skola och sjukvård. Förtjänsten (det enkla) ligger mycket i de begrepp uppslagsord som nyttjas."

Åke Wännman
Socialförvaltningen/STAB
Motala kommun"Mycket bra upplägg, bra med uppslagsord och översikter. Boken fungerar bra som stöd och uppslagsverk."

Åsa Lyrstrand
Biståndsenheten
Hammarö Kommun"Lättöverskådligt, täcker många områden, bra källhänvisningar."

Dan Grün
Socialkontoret IFO
Sunne kommun"Ett nytt tänk för att hjälpa professionella i denna djungel av juridiska begrepp. Nödvändigt och bra med källhänvisningar. Bra med JO-beslut och hänvisning till propositioner."

Elisabeth Andersson

Sektionschef
Individ och familjeomsorgen IFO
Vara kommun”Jag tycker boken är lättöverskådlig utifrån min synvinkel och mina behov av information. Att det finns ett riktigt alfabetiskt register är ett plus då det i många andra liknande böcker kan anses svårt att hitta det man letar efter. Här är det lätt att hitta. Sammanfattningsvis tycker jag att boken uppfyller de behov jag söker i denna typ av frågor. Ser fram emot att boken kommer ut.”

Stein Erik Norderhaug
Chef socialtjänsten
Hjo kommun”Bra ansats. Omfattande och täcker många områden. En uppslagsbok behövs!”

Annika Westlund
, Ifo-chef
Individ och familjeomsorgen, Sotenäs kommun”Det här är en bok som verkligen saknats inom socialtjänsten. Juridiken är så omfattande att det behövs ibland snabbt kollas en fråga, och då kan boken vara en slags lathund. Det är särskilt bra att varje punkt är kortfattat beskrivet, med hänvisningar till både rättsfall och lagstiftning. Och om man behöver fördjupning kan man gå till andra källor.”

Sven Teglund
Verksamhetsutvecklare
Socialförvaltningen
Luleå kommun”Jag vet att vi kuratorer inom psykiatrin kommer att ha stor nytta av boken. Vi förväntas ju ha koll på det mesta och behöver verkligen en sådan här bok.”

Anette Ståhl

Kurator/barnsamordnare
Psykiatri Sydväst, Stockholm”Sammanfattningsvis är boken lättläst. Den är lätt att söka i, då den är uppbyggd på sökord. Det underlättar att kunna söka på ett visst ord, utan att behöva veta vilken lag det primärt gäller. Det är mycket bra att det finns hänvisning till källor, där man kan söka vidare i berörd lagstiftning. Vi tror också att boken kommer att bli mycket uppskattad bland landets socialarbetare, att få en slags uppslagsbok med socialtjänstens juridik.”

Mona Eriksson
Enhetschef barn-och familjeenheten
Socialförvaltningen, Bodens kommun
"Det här är en bok som verkligen saknats inom socialtjänsten"


"Ett nytt tänk för att hjälpa professionella i denna djungel av juridiska begrepp"

"Här är det lätt att hitta."

 

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum