Hem
Om boken
JURIS ONLINE SOC
JURIS LOKAL RUTIN SOC
SOCIALTJÄNSTENS JURIDIK WEBB
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Till juris.se
Kontakt

Socialtjänstens Juridik 2016

                        
Socialtjänstens Juridik är utformad för att du snabbt och enkelt ska hitta den information du söker - på ett språk som inte kräver juridiska förkunskaper. Utgångspunkten är din frågeställning, inte en samling av lagtexter.


Vid tecknande av abonnemang ingår webbversionen.

 Mer om innehållet


NYHETER OCH REVIDERADE UPPSLAGSORD 2016
Bl a
- Ensamkommande barn
- Papperslösa
- Asyl
- Tiggeri
- BBIC
- Stödboende
- Nya hygienkrav på boenden
- Personlig assistans – retroaktiv tid
- IVO – tillstånd LSS
- Trafikbrott – anmälan
- HVB-hem – kompetenskrav personal
- Avgift SoL – återbetalning
- Sekretess – privat verksamhet
- MAS
- God man/förvaltare – medicinska beslut
- 127 nya rättsfallsreferat

 

Om 2012 års upplaga:
”Sammanfattningsvis är boken lättläst. Den är lätt att söka i, då den är uppbyggd på sökord. Det underlättar att kunna söka på ett visst ord, utan att behöva veta vilken lag det primärt gäller. Det är mycket bra att det finns hänvisning till källor, där man kan söka vidare i berörd lagstiftning. Vi tror också att boken kommer att bli mycket uppskattad bland landets socialarbetare, att få en slags uppslagsbok med socialtjänstens juridik.”

Mona Eriksson
Enhetschef barn-och familjeenheten
Socialförvaltningen, Bodens kommun
        LOKALA RUTINER + JURIS ONLINE = SANT
 Läs mer
Priser Socialtjänstens Juridik 2016

Abonnemangspris 790 kr.
(exkl 6 % moms och frakt). Inkluderar Webbversionen. 

Priset för enbart boken 845 kr. (exkl 6 % moms).

916 sidor.

Utkommen, finns i lager.          Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum