Abonnemangs- och försäljningsvillkor 2024

Abonnemang
I abonnemanget Psykiatrins Juridik ingår en årligt utkommande uppslagsbok tillsammans med uppdaterande nyhetsbrev.

Abonnent får boken levererad direkt när den kommer från tryckeriet i februari, utan att särskild beställning behöver göras.

Nyhetsbrev kompletterar uppslagsboken tre gånger per år och distribueras per e-post i maj, september och december. E-postadress dit nyhetsbreven ska sändas anges vid beställningen.

Ett abonnemang förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp senast den 31 december. Uppsägning kan ske när som helst under året genom att kontakta JURIS.

Abonnemangspriset för år 2024 är 970 kr exkl. moms (1.028 kr inkl. 6 % moms). Abonnemanget faktureras i samband med distribution av boken.

Enbart bok 
Psykiatrins Juridik kan även beställas utan abonnemang. Priset för 2024 års uppslagsbok är 1.190 kr exkl. moms (1.262 kr inkl. 6 % moms).

Porto / frakt
Porto eller frakt tillkommer enligt Postnords taxa. Försändelse med ett ex skickas som brev. Försändelser med två ex eller fler skickas som paket. Om leveransadressen normalt är en Box-adress måste vid paketförsändelse även anges särskild gatuadress och postnummer dit försändelsen ska levereras.

Faktura
Faktura ställd till leveransmottagaren medföljer boken. Ange vid beställningen om faktura i stället önskas till särskild faktureringsadress samt om referens skall anges på fakturan. Ingen faktura- eller expeditionsavgift tillkommer.

Betalning
Betalning senast 30 dagar efter fakturadatum. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kreditprövning
JURIS förbehåller sig rätten att kreditpröva nya kunder samt leverera mot förskottsbetalning.

Endast direktförsäljning
Psykiatrins Juridik 2024 säljs endast direkt från Juris AB.