Psykiatrins Juridik 2020 – finns i lager

 
NYHETER - BLAND ANNAT:

– Under ca 140 uppslagsord har ny praxis påförts med över 100 nya avgöranden och beslut, bl a ca 60 tillsyns- och klagomålsärenden från IVO.

– Ny föreskrift om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården. Vårdintyget är uppdaterat avseende den nya förvaltningslagens jävsbestämmelser.

– Förvaltningsrätt – handläggning, nya bestämmelser i LPT, LRV och LVM om videolänk till sjukvårdsinrättning för stärkt ordning och säkerhet i domstol.

– Nytt uppslagsord ”Barnkonventionen” med anledning av att FNs konvention om barnets rättigheter är svensk lag sedan 1 jan 2020.

– Barn – placerade-hälsoundersökning, Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

– Etikprövning av forskning, ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

– Nya bestämmelser om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer.

– Berusningsmedel - frivillig vård, ändrade bestämmelser om förverkande med anledning av ny definition av alkohol som inbegriper alkoholdrycksliknande preparat som t ex alkoglass, bl a ändrad 24 § LPT.

– Ändrad benämning för landsting som numera ska benämnas region i författningar på hälso- och sjukvårdens område.
      

  Några fördelar med abonnemang på Psykiatrins Juridik:
   
- Korrekt och uppdaterad uppslagsbok om tillämpningen av lagar och regler inom psykiatrin.
 
- Ny utgåva skickas ut automatiskt i början av varje år utan att du behöver göra en förnyad beställning.
 
- Nyhetsbrev tre gånger per år via e-post håller dig informerad om förändringar i regelverket.
Du slipper själv bevaka vad som händer.
 
- Konkreta anvisningar om hur du fyller i och formulerar ett stort antal blanketter, intyg och utlåtanden.
 
- Abonnemangsrabatt Som abonnent betalar du 920 kr (exkl. 6 % moms) för år 2020. Full frihet att när som helst under året avsluta ditt abonnemang.
 

Priser Psykiatrins Juridik 2020
Abonnemangspriset är 920 kr. (975 kr inkl. 6 % moms). Inkluderar bok och tre nyhetsbrev.

Priset för enbart 2020 års bok är 1.020 kr.
(1 081 kr inkl. 6 % moms).

1.104 sidor.
 
Utkommer: finns i lager

 


Recension
"Förlagets hemsida på Internet är väl värd ett besök om man vill sätta sig mer in i hur boken är uppbyggd och vad den innehåller. Ett extra plus för detta eftersom man då kan veta i förväg att man inte köper grisen i säcken".
Per Nordlund i Distriktsläkaren